Krievu pirts vai mitrā pirts atšķiras no saunas ar malkas krāsni, ar palielinātu mitrumu, ar augstāku pirts griestu konstrukciju, lai varētu izmantot pirts slotas u.c.

Pirts izgatavošanas laikā tiek ievēroti visi ugunsdrošības noteikumi un normas.